PROJEKTY  

 

Projekt
Nauczanie interdyscyplinarne w jezyku polskim przy Polskiej Misji Katolickiej Kraju Saary
Projekt finansowany ze srodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Projekt
DIGITALIZACJA NAUCZANIA
Projekt wspófinansowany ze srodków Ministerium für Bildung und Kultur Kraju Saary

 

Projekt
Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Niemczech

 

Projekt
Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech - Nauczanie w jezyku polskim

Informujemy,że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech
Kwota dotacji: 7250 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 407 502,96 zł
Zadanie publiczne "Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech" polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.