PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

2023
Przedsięwzięcie: Wsparcie Polskiej Katolickiej Szkoły w Kraju Saary. Działania:Wsparcie bieżącej działalności: Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego 'Oświata'- Polnischer Schulverein 'Oświata' e.V.
Informujemy, że Polska Katolicka Szkoła w Kraju Saary otrzymała dofinansowanie poprzez Stowarzyszenie Wspólnota Polska od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski” w którym Stowarzyszenie Wspólnota Polska realizuje zadanie publiczne.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Republice Federalnej Niemiec
Kwota dotacji w 2023 r. : 1908,45 €;.
Kwota dotacji w 2024 r. : 2674,40 €;.
Data podpisania umowy: 08.09.2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 1 050 264,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Republice Federalnej Niemiec” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Pozostałe koszty w wysokości 74 % pokryte zostały w roku 2023 z funduszów własnych Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego 'Oświata' oraz z innych żródeł (prognoza finansowa)

plansza_informacyjna_2_2023 (216 kB)
MEiN

 

2023
Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przez organizacje polonijne w Niemczech
Projekt finansowany ze srodków Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej MEiN

 

2022
Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych przez organizacje polonijne w Niemczech
Projekt finansowany ze srodków Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej MEiN

 

Projekt:
Nauczanie interdyscyplinarne w jezyku polskim przy Polskiej Misji Katolickiej Kraju Saary
Projekt finansowany ze srodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

2022
DIGITALIZACJA NAUCZANIA
Projekt wspófinansowany ze srodków Ministerium für Bildung und Kultur Kraju Saary

 

2021
Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Niemczech

 

2021
Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech - Nauczanie w jezyku polskim

Informujemy,że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech
Kwota dotacji: 7250 PLN
Całkowita wartość zadania publicznego: 407 502,96 zł
Zadanie publiczne "Wsparcie placówek oświatowych w Niemczech" polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.