Skład Zarządu / Vorstand
Przewodniczący / Vorsitzender Sławomir Wojciech Hałaczkiewicz tel. 06824/91291
Zastępca Przewodniczącego / Stellvertrende Vorsitzender Małgorzata Witka
Skarbnik / Kassenwart Mateusz Sikorski
Skład Komisji Rewizyjnej / Revisionskommission
Przewodnicząca Patrycja Kacała
Członek Komisji vacat